Ağız Diş Çene Cerrahisi

Ağız Diş Çene Cerrahisi

• Gömülü Diş Çekimi
Diş çene yapısındaki yer darlığından dolayı diş eti, bir başka diş ya da kemik altında gömülü kalabilir. Gömülü dişler, vücudun gelişim sürecinde ortaya çıkar. Dişin gömülü kalması, yer darlığı sebebiyle olduğu kadar genetik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Gömülü diş ameliyatının kolaylığı ya da zorluğu dişin
bulunduğu yer, pozisyonu ve kök oluşumu gibi bazı durumlara bağlıdır. Gömülü diş, pozisyonuna bağlı olarak bütün halinde veya köklere ayırılarak çıkarılır. Gömülü diş çekimi lokal anestezi, damar yolu ile sedasyon ya da genel anestezi altında yapılır. Hastanın genel sağlığı için hangi yöntemin uygun olduğuna doktor karar verir. Ameliyat esnasında kemik kaldırılır ve diş çekimi kolayca yapılır. Çekim sonrasında bölgeye dikiş atılır.

• Kırık diş-kök çekimi
Kırık diş çekimi, diğer diş çekimlerine göre daha zorlu bir işlem olabilir, ancak bu durum çeşitli faktörlere bağlıdır. Kırık dişin zorluğu, kırığın türüne, dişin konumuna, çevre dokuların durumuna ve diş hekiminin
deneyimine bağlı olarak değişebilir. Bazı kırık dişler basitçe çekilebilirken, bazıları daha karmaşık ve zorlu bir çekim gerektirebilir. Kırık diş çekimi genellikle lokal anestezi altında yapılır, böylece hastalar ağrı veya rahatsızlık hissetmezler. Özellikle zorlu kırık diş çekimlerinde, diş hekimi ekstra dikkat ve özen gösterir.
İyileşme süreci, işlem sonrası uygun bakımın sağlanmasıyla daha rahat ve sorunsuz olabilir.

• Implant Cerrahisi
Diş eksikliklerinin giderilmesinde, dişlere eski estetik görünümünün ve fonksiyonunun kazandırılmasında kullanılan yöntemlerden biri de cerrahi implanttır. İmplant diş yapımı çene kemiğinin kalitesi ve miktarı ile alakalıdır. Cerrahi implant ameliyatlarında kemik yoğunluğunun ve miktarının uygun olmadığı durumlarda kemik grefti uygulanarak bölgenin kemikleşmesi beklenir. İmplant cerrahisi 2 3 ay sonra protez safhasına geçilerek devam eder. Ağız içinden alınan ölçülerle kişiye özel dişler hazırlanır ve yerleştirilir. Eskisinden daha güçlü ve sağlıklı dişlere kavuşulur. Cerrahi implant diş yapımı ve ameliyatı, diş eksiklerini gidermenin en hızlı yoludur